Mapo perhebat usaha banteras jenayah pemerdagangan orang

KUALA LUMPUR – Jenayah pemerdagangan orang adalah merupakan jenayah ketiga tertinggi di dunia selepas pengedaran dadah serta penyeludupan senjata api dan Malaysia tidak terkecuali daripada aktiviti haram ini.

Malah insiden jenayah pemerdaga-ngan orang di Malaysia menunjukkan tren peningkatan dengan rekod 165 kes pada tahun 2020 berbanding hanya 17 kes yang dilaporkan pada tahun 2008.

Selain itu jenayah penyeludupan migran di negara ini juga dilihat semakin serius dengan pertambahan bilangan kes yang mendadak iaitu daripada tiga kes pada tahun 2010 kepada 265 kes pada tahun 2020. 

Menurut statistik Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPO), sejak tahun 2015 sehingga Jun 2021, sebanyak 1,854 kes pemerdagangan dengan jumlah tangkapan seramai 2,732 orang pesalah.

Seramai 10,463 orang mangsa pula berjaya diselamatkan serta diberikan perlindungan. Kesemua mangsa ditempatkan di 10 buah rumah perlindungan kerajaan serta Badan Bukan Kerajaan (NGO) di seluruh negara.

Daripada laporan media massa, banyak kes penyeludupan imigran asing ini dibantu oleh sindiket tempatan untuk menyelinap masuk ke negara ini dan semestinya perkara ini mengancam keselamatan dan kedaulatan undang-undang negara.

Bagi mengekang penularan jenayah berkenaan, kerajaan Malaysia menggubal satu undang-undang khusus iaitu Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran atau ATIPSOM (2007) yang mula berkuatkuasa pada tahun 2008. 

Selaras dengan penggubalan Akta ATIPSOM tersebut, kerajaan juga menubuhkan Majlis Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran (MAPO), antara lain bagi menyelaraskan pelaksanaan Akta ATIPSOM.

“MAPO juga berperanan merumuskan dasar dan program untuk mencegah serta memerangi jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di Malaysia.

“Ia juga berfungsi serta bertindak secara inklusif kerana ia dianggotai oleh pelbagai kementerian, agensi-agensi penguatkuasaan dan juga organisasi lain serta Pertubuhan Bukan kerajaan yang berkaitan, “ Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin memberitahu Bernama dalam satu wawancara eksklusif baru-baru ini.

Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan (MAPO) terus memperhebatkan usaha menyelamatkan mangsa pemerdagangan orang di Malaysia. – Bernama
Anggota Gerakan Am (PGA7) menjalankan rondaan untuk memperketatkan kawalan di sempadan Malaysia-Thailand di sekitar kawasan Rantau Panjang, Kelantan. – Bernama
Jabatan Kastam Diraja Malaysia turut membuat pemeriksaan di rumah kediaman dalam usaha memerangi modus operandi kes pemerdagangan dan penyeludupan. – Bernama

Pelbagai usaha MAPO

Bercakap lebih lanjut tentang MAPO, Hamzah berkata, lima buah jawatankuasa dibentuk untuk menyokong pelaksanaan fungsi majlis iaitu Jawatankuasa Perundangan, Jawatankuasa Penguat-kuasaan, Jawatankuasa Perlindungan dan Pemulihan Mangsa, Jawatankuasa Media dan Publisiti dan Jawatankuasa Khas Mengkaji Isu Pemerdagangan Buruh.

Terdapat lima agensi penguatkuasa yang boleh menguatkuasakan Akta ATIPSOM 2007 iaitu Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM), Jabatan Tenaga Kerja (JTK) termasuk Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Jabatan Tenaga Kerja Sabah dan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak. Menurut beliau, ia juga menyelaraskan pelbagai usaha dan giat mendidik masyarakat umum mengenai kesalahan jenayah pemerdagangan orang termasuk penyeludupan migran.

“Ini termasuklah dengan meningkat serta mempergiatkan lagi penguatkuasaan di lapangan dan juga menggunakan semua medium media massa untuk menyalurkan maklumat berkenaan kesalahan jenayah ini.

“Selain itu, kerajaan juga telah menubuhkan Mahkamah khusus di Klang, Selangor untuk kes Antipemerdagangan Orang (ATIP) dan menubuhkan lapan buah Rumah Perlindungan (RP) kerajaan serta dibantu oleh dua buah Rumah Perlindungan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) untuk menempatkan mangsa pemerdagangan orang di Malaysia,” katanya.

Beliau menegaskan, aktiviti penyeludupan migran pula adalah kesalahan yang mampu menggugat keselamatan dan kedaulatan negara. Kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengambil kesempatan dan berkomplot dengan sindiket yang menyeludup migran demi mendapatkan habuan tertentu.
 
Tingkatkan peranan MAPO  

Dalam memerangi kes pemerdagangan dan penyeludupan ini, MAPO melalui agensi penguatkuasaan terus memperhebatkan usaha untuk menyelamatkan mangsa pemerdagangan orang  di Malaysia.

Menurut Menteri Dalam Negeri itu, bagi mereka yang berasa diri mereka dieksploitasi dan menjadi mangsa pemerdagangan orang, mereka juga boleh tampil membuat aduan agar agensi penguatkuasaan boleh mengambil tindakan segera. Mangsa berkenaan, tegas beliau, adalah petunjuk penting bagi membantu pegawai penguatkuasa untuk mengambil tindakan menyelamatkan mangsa pemerdagangan orang daripada terus dieksploitasi dan semua mereka akan diberikan perlindungan di rumah perlindungan di seluruh negara selaras dengan prinsip Victim Centred Approach.

Beliau menambah, selaras dengan fungsi dan peranan MAPO yang termaktub dalam seksyen 7 Akta ATIPSOM 2007, MAPO akan terus memainkan peranan dalam memastikan aktiviti pemerdagangan serta penyeludupan migran yang dilihat semakin berleluasa di negara kita dapat dikawal dan sekaligus dapat dibanteras sepenuhnya. 

“Hala tuju dan program terkini yang dicadangkan bagi membanteras aktiviti pemerdagangan orang telah ditetapkan dalam Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan Orang Tahun 2021-2025 (NAPTIP 3.0),” jelas Hamzah.
 
Pelbagai langkah penambahbaikan

Menerusi Mesyuarat Peringkat Tertinggi (HLC) pada penghujung Mac 2021 yang lalu, telah dibentangkan dan dibincangkan langkah penambahbaikan yang telah serta akan diambil bagi menambah baik reputasi Malaysia di peringkat antarabangsa berhubung isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran.

Mengulas lanjut, beliau berkata, antara lain peranan yang dilaksanakan MAPO juga adalah menguatkuasakan Akta ATIPSOM 2007, melaksanakan Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan Orang (2021-2025) (NAPTIP 2021-2025) dan menambahbaik aspek pengenalpastian mangsa berpandukan indikator yang ditetapkan dalam National Guidelines on Human Trafficking Indicators (NGHTI).

Selain itu Hamzah berkata, satu usaha yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) untuk memerangi jenayah pemerdagangan orang adalah dengan menggalakkan negara anggotanya menggubal undang-undang yang berkaitan serta menyediakan hukuman yang setimpal kepada individu atau penjenayah yang terlibat. 

“Dalam konteks ini, kerajaan Malaysia telah memanifestasikan keseriusannya dalam menangani jenayah ini melalui penggubalan Akta ATIPSOM 2007. 

“Akta ATIPSOM 2007 adalah merupakan Akta utama yang diguna pakai semenjak tahun 2008 bagi mengawal dan mengekang jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran dari terus berleluasa. Akta ini telah dipinda sebanyak dua kali sebelum ini iaitu pada 2010 dan 2015 bagi menambahbaik elemen penguatkuasaan, pendakwaan dan perlindungan mangsa pemerdagangan orang. 

“Berdasarkan kepada maklum balas yang diterima terdapat beberapa fasal dalam Akta ATIPSOM 2007 sedia ada perlu ditambah baik bagi memastikan akta ATIPSOM 2007 kekal relevan dan dapat meningkatkan sabitan kes pemerdagangan orang dan buruh paksa di Malaysia. Kerajaan kini dalam proses akhir untuk meminda akta ini mengikut keperluan dan perkembangan semasa dan ia dijangka akan dibentangkan di Parlimen apabila Parlimen bersidang kelak,” katanya. – Bernama