Masjid tutup hingga 4 Mei, patuhi tatacara pembayaran zakat

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 APRIL – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) mengumumkan bahawa penutupan sementara masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara yang akan berakhir malam ini, dilanjutkan lagi selama seminggu sehingga 4 Mei depan.

(Klik di sini untuk berita lanjut)