Menteri-menteri kabinet baharu angkat sumpah

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan berangkat ke Majlis Mengangkat Sumpah Menteri-menteri Kabinet dan Timbalan-timbalan Menteri bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab negara untuk tempoh empat tahun yang berlangsung di Istana Nurul Iman.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)