Menteri Pendidikan hadiri Persidangan UNESCO ke-40

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 NOV – Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah bin Haji Sulaiman telah menghadiri Persidangan Agung Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) ke-40 yang berlangsung selama tiga hari hingga kelmarin di Ibu Pejabat UNESCO, Paris, Perancis
Menurut kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, persidangan yang diadakan dua tahun sekali itu dihadiri oleh wakil-wakil dari 193 buah negara, termasuk menteri-menteri pendidikan dari Kemboja, Laos, Malaysia, Thailand dan Myanmar serta menteri-menteri kebudayaan dari Singapura dan Indonesia yang antara lain bertujuan untuk membincangkan dan mengkaji semula dasar-dasar, aktiviti-aktiviti dan program-program dibawah UNESCO bagi tahun 2020-2021 dalam bidang pendidikan, sains dan kebudayaan.

Di samping itu, persidangan turut menyaksikan perbahasan dasar melalui kenyataan kebangsaan di mana ketua delegasi dari negara-negara ahli UNESCO berpeluang untuk menyampaikan mengenai dengan komitmen dan inisiatif yang dijalankan oleh negara-negara ahli dalam mendukung program-program di bawah UNESCO serta dalam merealisasikan Agenda Pembangunan Mapan 2030.

Semasa persidangan tersebut, Yang Berhormat Menteri Pendidikan mengongsikan mengenai Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022 yang mencerminkan usaha-usaha kementerian dalam menyediakan pendidikan yang berkualiti, holistik yang saksama.

Beliau turut menekankan mengenai komitmen Negara Brunei Darussalam dalam melahirkan sumber tenaga manusia berkualiti yang berpacukan prestasi dengan meningkatkan lagi pembangunan kapasiti dan kompetensi guru.

Seterusnya, Yang Berhormat Menteri Pendidikan menyampaikan bahawa Negara Brunei Darussalam dalam usaha berterusan untuk membantu pelajar-pelajar berkeperluan khas dengan menubuhkan Pusat Kecemerlangan (Centre of Excellence) serta menjalankan pelbagai program dalam membantu pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik.

Di samping itu, beliau juga menyampaikan bahawa Negara Brunei Darussalam sedang memulakan usaha untuk mengintegrasikan teknologi pendidikan dalam kurikulum sebagai salah satu tindak balas terhadap Revolusi Industri ke-4.

Yang Berhormat Menteri Pendidikan turut menyatakan harapan bagi UNESCO untuk terus memberikan bantuan teknikal kepada negara-negara ahli terutamanya dalam bidang teknologi yang berkembang pesat, analisis data serta pemeliharaan budaya, penyelidikan dan pembangunan saintifik.

Turut mengiringi Yang Berhormat Menteri Pendidikan ke persidangan tersebut ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Perancis, Puan Yang Terutama Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yussof selaku perwakilan tetap Negara Brunei Darussalam ke UNESCO, Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Dr Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin dan pegawai-pegawai dari Kementerian Pendidikan.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah dan PYT Datin Paduka Malai Hajah Halimah semasa menghadiri Persidangan UNESCO ke-40. – Gambar oleh Kementerian Pendidikan