Mindtrex Academy manfaatkan pembelajaran interaktif

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 FEB – Ibu bapa dan guru termasuk pihak sekolah harus sama-sama memainkan peranan dan bekerjasama untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka bukan sahaja di sekolah tetapi juga di rumah.

Oleh itu bagi menjayakan Wawasan Brunei 2035 iaitu bagi melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi, ibu bapa boleh memainkan peranan ke arah mencapai matlamat itu, menerusi didikan daripada peringkat akar umbi untuk memastikan anak mereka mampu untuk beraksi di tahap yang terbaik.

Perkara itu dinyatakan oleh Yang Di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG), Peringkat Negara, Haji Abdul Rahman bin Haji Nawi ketika berucap di pelancaran Mindtrex Academy yang berlangsung di Hotel Antarabangsa Rizqun, Gadong, hari ini.

Turut hadir di majlis berkenaan ialah Ketua Pegawai Eksekutif Progresif Sdn Bhd, Hajah Nurul Haniah binti Haji Mohd Jaafar, Ketua Pegawai Pemasaran BIBD, Hajah Nurul Akmar binti Haji Mohd Jaafar serta pegawai dan wakil dari Progresif, DARe, BIBD, Insurans Islam TAIB, Kementerian Pendidikan dan para jemputan khas.

Haji Abdul Rahman turut menyatakan bahawa generasi muda masa kini, lebih cen-derung untuk berkomunikasi secara atas talian dan oleh itu, Mindtrex Academy menyediakan platform di mana para pelajar boleh melakukan pembelajaran secara atas talian melalui pembelajaran berasaskan permainan.

Haji Abdul Rahman, Hajah Nurul Haniah, Hajah Nurul Akmar dan Pengiran Khairi menghadiri majlis yang berlangsung di Hotel Antarabangsa Rizqun, Gadong.

Ia juga memberikan ganjaran kepada para pelajar dan setentunya ia akan memberikan mereka motivasi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cemerlang.

Terdahulu, Pengarah Urusan dan Pengasas Bersama, Mindtrex Academy Sdn Bhd, Pengiran Khairi bin Pengiran Haji Metussin dalam kata alu-aluannya menyatakan bahawa pelancaran Mindtrex Academy menunjukkan komitmen mereka terhadap pertumbuhan sektor teknologi pendidikan, meningkatkan ruang pendidikan digital Brunei dan pendidikan secara keseluruhan serta dengan sokongan daripada pihak yang berkepentingan dan ekosistem tempatan, dapat membantu syarikat teknologi pendidikan tempatan untuk merebut peluang di dalam negara dan juga pasaran baharu luar negara.

Menyentuh mengenai Mindtrex Academy, beliau menerangkan bahawa ia merupakan platform pembelajaran atas talian bagi semua mata pelajaran yang memanfaatkan Big Data, kecerdasan buatan dan gamifikasi dengan menyasarkan sekolah-sekolah rendah.

Pada masa ini, Mindtrex Academy sudah mempunyai lebih 900 orang murid yang secara aktif menggunakan aplikasi berkenaan sejak dikeluarkan pada Ogos 2020 di mana bagi murid Tahun 6, mereka mencapai 100 peratus kelulusan dalam peperiksaan PSR.

Majlis kemudian menyaksikan pelancaran Mindtrex Academy yang disempurnakan bersama oleh Haji Abdul Rahman dan Pengiran Khairi.

Pada majlis pelancaran itu, satu detik bersejarah turut dihasilkan di antara Mindtrex Academy Sdn Bhd dan Progresif Sdn Bhd menerusi penandatangan Memorandum Persefahaman di mana menandatangani bagi pihak Progresif ialah Hajah Nurul Haniah dan bagi pihak Mindtrex Academy ialah Pengiran Khairi.