Ops Bersepadu Bersih buahkan hasil

Oleh Sim Y. H.

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 Ogos – Dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran sivik orang awam mengenai disiplin menjaga kebersihan tempat awam khususnya dalam acara keramaian melibatkan pengunjung dari dalam dan luar negara, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan (BSB) bersama-sama Jabatan Daerah Brunei dan Muara mengadakan Operasi Bersepadu Bersih 67/2018 semasa acara keramaian di sini, hari ini.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Bandaran BSB, pemeriksaan dan pemantauan di Taman Mahkota Jubli Emas dan Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien turut dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi (JASTRe).

Kenyataan menjelaskan bahawa semasa operasi itu, sebanyak 30 kompaun berjumlah $100 setiap individu dikeluarkan di bawah Bab 12 (1) Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 dalam operasi sepadu yang diketuai oleh Jabatan Bandaran BSB bersama-sama Jabatan Daerah Brunei dan Muara itu.

Kenyataan juga menyatakan bahawa pada masa yang sama, sembilan denda kompaun $300 telah dikenakan ke atas pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan-kesalahan di bawah Bab 14 (2) Perintah Tembakau 2005, merokok di tempat-tempat yang ditegah dan dikeluarkan oleh Penguatkuasaan Kesihatan di bawah Perintah Tembakau 2005.

Sementara itu, satu kes kesalahan didapati di bawah Bab 10 (1) Perintah Tembakau 2005 iaitu kesalahan merokok bagi yang berumur di bawah 18 tahun turut didapati oleh Penguatkuasaan Kesihatan di bawah Perintah Tembakau 2005.

Kesemua individu berkenaan dikehendaki membayar denda ke bahagian kewangan jabatan berkenaan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan atau berdepan dengan tindakan mahkamah.

Menerusi operasi bersepadu itu, ia diharap akan mengingatkan orang ramai iaitu warga tempatan ataupun pengunjung luar negara untuk sama-sama menjaga imej Negara Brunei Darussalam.

Orang ramai termasuk penjaja dan pengunjung juga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan semasa aktiviti Bandarku Ceria atau apa jua acara yang diadakan serta tidak meninggalkan sebarang jenis sampah sepanjang dan selepas aktiviti berkenaan diadakan seperti bekas bahan makanan, minuman, plastik, puntung rokok dan bahan-bahan niaga.