Pamer kreativiti kraftangan

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 OKT – Bagi memberi peluang kepada rakan seliaan untuk memasarkan dan mempamerkan hasil kraftangan mereka, Bahagian Reintegrasi Jabatan Penjara dengan kerjasama rakan-rakan strategik projek mengadakan Bengkel Jahitan dan Ruang Pameran Produk Program Rakan Seliaan yang telah dirasmikan hari ini.

Perasmiannya disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku tetamu kehormat majlis yang berlangsung di Perindustrian Ringan Beribi, Gadong.
Turut hadir ialah Setiausaha Tetap (Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-undang), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN), Awang Mohd Amir Hairil bin Haji Mahmud dan Timbalan Setiausaha Tetap (Keselamatan dan Kesejahteraan) KHEDN, Awang Ajman bin Haji Meludin; Pemangku Pengarah Penjara, Awang Isamudin bin Juna; KHEDN dan Jabatan Penjara.

Awang Isamudin dalam ucapan alu-aluannya berkata, melalui bengkel tersebut dan peluang latihan keusahawanan yang disediakan, rakan seliaan mampu untuk berdikari dari aspek ekonomi dan dapat berfungsi dengan lebih yakin dalam menempuh cabaran hidup dan memperbaiki kehidupan mereka untuk menjadi individu yang berguna kepada agama, bangsa dan negara.

“Jalinan kerjasama dengan masya-rakat adalah kunci kekuatan di dalam menjayakan usaha-usaha program pemulihan yang dijalankan oleh Jabatan Penjara, terutamanya Program Rakan Seliaan.

“Pada pengakhirannya, bekas pesalah akan kembali jua kepada masyarakat dan menjadi sebahagian daripada masyarakat. Mereka tidak seharusnya dianggap beban kepada keluarga dan masyarakat, sebaliknya mereka juga dapat menyumbang bakti dan boleh berjaya sekiranya diberi peluang dan kepercayaan,” tekan beliau.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ketika merasmikan bengkel tersebut.
Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa membuat lawatan ke ruang pameran bengkel berkenaan.

Awang Isamudin berharap agar kerjasama dengan pihak luar terus diperkembangkan dan terus menyokong usaha-usaha pemulihan penghuni dan pengintegrasian bekas pesalah.
Selepas merasmikan bengkel, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri bersuai kenal dengan ahli-ahli jawatankuasa yang terlibat mengusahakan bengkel dan mentor rakan seliaan sebelum melawat ruang pameran dan bengkel tersebut.

Seramai 10 orang rakan seliaan terlibat dalam projek itu yang menghasilkan produk pertukangan kayu, besi, jahitan, cenderamata dan makanan.

Bengkel dan inisiatif tersebut mula dirancang pada Disember 2018 dengan kerjasama rakan strategik Program Rakan Seliaan seperti Cityneon Brunei (menyumbang mesin jahit, latihan dan bantuan teknikal); Nazmi Textile Mall (menyumbang bahan dan pemasaran); Fikri Jaya Ent (menyumbang pengeluaran kraftangan dan bengkel pertukangan kayu); Syarikat Rozi dan Jawatankuasa Aftercare (premis pameran); Fuzon Co (pemasaran); Haji Asri bin Abdullah dan Haji Wan Mohd Yali bin Haji Wan Drus (jurulatih dan menyumbang peralatan pertukangan kayu).

Antara matlamat bengkel adalah bagi membantu rakan seliaan yang bergiat dalam aktiviti perusahaan mikro dan kecil-kecilan supaya mereka akan memperolehi pendapatan yang stabil dan dapat berdikari.

Di samping itu juga untuk memperkasa kerjasama dan permuafakatan pihak yang berkepentingan dalam menanai tanggungjawab bersama ke arah pengintegrasian semula rakan seliaan ke dalam masyarakat.

Ruang pameran yang dibuka setiap Isnin hingga Sabtu itu turut menjual pelbagai produk yang dihasilkan oleh rakan seliaan seperti produk cenderamata, produk pertukangan kayu, besi dan makanan.