Pekerja tempatan perlu diutamakan

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 Mac – Lesen Pekerja Asing telah menggantikan sistem kuota, di mana melaluinya, Jabatan Buruh bersama Job Centre akan meneliti lebih terperinci keperluan daripada syarikat-syarikat dan pemohon untuk mendatangkan orang luar negara ke Brunei. (Klik di sini untuk berita lanjut)