Pelajar tamat tempoh penempatan latihan kerja diraikan

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 JAN – Enam orang pelajar Program Pra-Vokasional menerima sijil penyertaan masing-masing setelah menamatkan penempatan latihan kerja pada bulan November 2020 di Syarikat Sabli Food Industries (B) Sdn Bhd pada majlis yang dilangsungkan hari ini di syarikat berkenaan.

Para pelajar berkenaan terdiri daripada dua orang pelajar Sekolah Menengah Sayyidina Abu Bakar (SMSAB) dan dua orang pelajar Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali (SMSSA), yang masing-masing mengikuti penempatan latihan kerja selama tiga bulan dan empat bulan berdasarkan permintaan sekolah di syarikat tersebut di Tapak Perindustrian Lambak Kanan.

Manakala dua orang pelajar dari Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam (SMPIHM) telah menjalani penempatan latihan kerja selama lima bulan di sekolah membungkus rempah yang dibekalkan oleh syarikat berkenaan.

Hadir bagi menyampaikan sijil penyertaan tersebut ialah Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat-syarikat Sabli, Haji Asrul Hamzy bin Haji Abdul Hamid @ Haji Sabli.

Turut hadir semasa majlis itu ialah Pengurus Am Kumpulan Syarikat-syarikat Sabli, Awang Jasmadi bin Haji Jamudin; Pengurus Tugas-tugas Khas Kumpulan Syarikat-syarikat Sabli, Haji Mohd Nooh bin Orang Kaya Maharaja Dinda Haji Saman, pemimpin sekolah, pegawai pelajaran kanan Jabatan Sekolah-sekolah (JSS), Pegawai Unit Pendidikan Khas (UPK), guru-guru dan para pelajar yang diraikan.

Haji Asrul Hamzy bersama kakitangan dari Kementerian Pendidikan serta pelajar-pelajar yang menamatkan tempoh penempatan latihan kerja bergambar ramai.- Gambar serahan Jabatan Sekolah-Sekolah

Penempatan latihan kerja pelajar berkenaan telah diuruskan oleh JSS, Kementerian Pendidikan untuk membantu sekolah menengah kerajaan dan UPK dalam mengenal pasti peluang bagi pelajar berkeperluan khas untuk mendapatkan pengalaman kerja bersesuaian dengan kebolehan pelajar dan berdekatan dengan rumah mereka.

Syarikat Sabli Food Industries (B) Sdn Bhd telah bekerjasama dengan JSS sejak tahun 2015. Pengerusi syarikat berkenaan selaku ahli Mesyuarat Negara, telah menyatakan sokongan dalam menyediakan peluang penempatan latihan kerja untuk pelajar.

Selain bekerjasama daripada aspek penempatan latihan kerja, pihak syarikat juga bekerjasama dengan JSS bagi menawarkan aktiviti pembungkusan rempah di beberapa buah sekolah menengah kerajaan yang terpilih. Sehingga tahun 2021, empat buah sekolah menengah kerajaan melaksanakan aktiviti pembungkusan rempah. Melalui aktiviti ini, pelajar berpeluang untuk mempelajari asas kemahiran kerja di sekolah.

Sebagai tanda penghargaan, Pengetua SMSAB, Sia Ai Chin; Pemangku Pengetua SMSSA, Hajah Noor Zinatul Ashiqin binti Haji Ibrahim dan Timbalan Pengetua Pentadbiran SMPIHM,Haji Mahleyuddin bin Haji Metussin, masing-masing menyampaikan sijil penghargaan dan cenderamata kepada pengarah urusan syarikat berkenaan.

Semasa majlis itu juga, Pegawai Pelajaran Kanan Jabatan Sekolah-Sekolah, Awang Andree Asmara bin Haji Abidin juga berkesempatan untuk menyampaikan sijil penghargaan dan cenderamata kepada pengarah urusan syarikat berkenaan.