Pelancongan digital promosi budaya Brunei

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 JAN – Sebagai sebahagian daripada usaha ke arah menyumbang kepada pendigitalan pelancongan di Negara Brunei Darussalam, ebode by Dynamik Technologies dengan kerjasama Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP) dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), melancarkan Digital Audio Tour guide dalam aplikasi izi.TRAVEL, hari ini.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)