Pembangunan sukan jadi keutamaan

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan ketika mengadakan sesi muzakarah bersama ahli-ahli MMN di Pusat Sejarah Brunei, baru-baru ini.

BANDAR SERI BEGAWAN, 11 Okt – Dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan keupayaan atlet di negara ini, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah mengenal pasti beberapa langkah pembaikan dan perubahan kepada kaedah penilaian keupayaan dan potensi atlet. (Klik di sini untuk berita selanjutnya)