Pembayaran rumah lebih mudah, efisien

Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew dan Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir Haji Suhaimi ketika menyempurnakan pelancaran One Common Biling System (OCBS) yang berlangsung di Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan, kelmarin.

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 FEB – One Common Biling System (OCBS) memberikan pilihan kepada orang ramai untuk membuat pembayaran secara alternatif seperti melalui kad kredit atau debit dan melalui perbankan online selain daripada pembayaran tunai yang lazimnya dibuat di kaunter-kaunter pembayaran.

(Klik di sini untuk berita lanjut)