Pemerintah TUDT dianugerah Lencana Juruterbang Kehormat TUDB

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 DIS – Atas perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Lencana Juruterbang Kehormat Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB) telah dianugerahkan kepada Pemerintah Tentera Udara Diraja Thai (TUDT), Ketua Marsyal Udara Maanat Wongwat sebagai penghargaan atas jasa perkhidmatan beliau dalam mengeratkan lagi perhubu-ngan antara TUDB dan TUDT.

(Ikuti berita lanjut dalam Media Permata)