Pencen perkhidmatan, turunan pada 27 dan 29 Jun ini

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 JUN – Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan pembayaran Pencen Perkhidmatan dan Pencen Turunan (Balu dan Tanggungan) bagi Jun 2020 melalui kaedah pandu lalu di tiga buah daerah iaitu Daerah Brunei dan Muara, Daerah Tutong dan Daerah Belait pada 27 dan 29 Jun ini.

(Klik di sini untuk berita lanjut)