Pendidikan bermutu tinggi dapat lahirkan kakitangan cekap

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 DIS – Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof telah menghadiri Sesi Perhimpunan Agung Pertubuhan Antarabangsa Maritim (IMO) ke-32 yang bermula kelmarin menggunakan kaedah sidang video.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)