Perjalanan bersyarat, perhimpunan ramai ditingkatkan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 3 SEPT – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial bagi aktiviti Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) adalah ditingkatkan kepada tahap keempat dan kapasiti perkumpulan ramai dinaikkan kepada 350 orang bermula 7 September ini.

(Klik di sini untuk berita lanjut)