Perkumpulan terhad 100 orang

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 JULAI – Dengan pengurangan langkah-langkah pengawalan wabak COVID-19 di Negara Brunei Darussalam bagi perkumpulan ramai iaitu Tahap Kesediaan Operasi 2 bermula 27 Julai, perkumpulan ramai dibenarkan kepada keramaian tidak melebihi 100 orang.

(Klik di sini untuk berita lanjut)