Wednesday, October 4, 2023
29.8 C
Brunei

  -

  Perpaduan pemangkin pembangunan bersama

  Oleh Sim Y. H.

  Sejak penubuhan hubungan diplomatik di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China pada 1991, tidak dapat dinafikan bahawa hubungan persahabatan dan kerjasama dua hala di antara kedua-dua buah negara berkenaan terus diperkukuhkan dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pendidikan, pertahanan, kebudayaan, pertanian dan pelancongan.

  Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China juga akan meraikan ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik ke-30 di antara kedua-dua buah negara pada 2021 di mana sepanjang hubungan diplomatik itu, banyak pertukaran budaya telah dilaksanakan selain dapat menyumbang kepada pembangunan hubungan kebudayaan di antara Brunei dan China.

  Ia telah menyumbang kepada kefahaman yang lebih mendalam di antara penduduk kedua-dua buah negara serta menjana rasa perpaduan di kalangan penduduk dan mendalamkan lagi hubungan di antara Brunei dan China.

  Persahabatan itu turut diperkukuhkan menerusi sokongan bersepadu di antara kedua-dua buah negara dalam menangani penularan pandemik COVID-19, di mana walaupun berhadapan dengan pandemik berkenaan namun hubungan dua hala kedua-dua buah negara berkenaan terus kukuh dan dipertingkatkan.

  Hubungan yang akrab di antara kedua-dua buah negara itu dinyatakan oleh Duta Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yu Hong semasa sesi pertemuan dengan media mengenai hubungan dua hala Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China, baru-baru ini.

  PYT Yu Hong bercakap semasa sesi pertemuan dengan media mengenai hubungan dua hala Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China, baru-baru ini.

  Beliau juga berkata bahawa tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa di mana kedua-dua buah negara bekerjasama untuk menentang pandemik COVID-19.

  Beliau berkata bahawa dalam menangani pandemik berkenaan, penduduk kedua-dua buah negara telah banyak menyokong di antara satu sama lain di mana ia telah mengukuhkan lagi kerjasama, kepercayaan bersama dan persahabatan.

  Dalam hubungan itu, beliau menyatakan penghargaannya kepada kerajaan dan rakyat Brunei yang telah banyak membantu serta komited kepada persahabatan Brunei-China menerusi kerjasama dan sokongan yang dihulurkan kepada China dalam keadaan yang mencabar itu.

  PYT Yu Hong menjelaskan bahawa pandemik COVID-19 memberikan impak yang tidak dapat didugakan kepada dunia apabila ia mula dilaporkan di China, di mana China merupakan negara pertama yang terjejas olehnya dan akan terus berusaha untuk menangani virus berkenaan.

  Virus itu, tambahnya lagi, bukan sahaja mengancam penduduk di China tetapi juga merupakan ancaman kesihatan penduduk global dan ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk menanganinya.

  Beliau menyatakan perasaan penghargaan kepada Kerajaan Negara Brunei Darussalam atas sokongan, kefahaman dan simpati yang dihulurkan dimana sentuhan ikhlas itu amat dihargai oleh segenap penduduk China.

  PYT Yu Hong juga menyatakan bahawa perutusan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada Presiden Republik Raykat China, Tuan Yang Terutama Xi Jinping dan Perdana Menteri Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Li Keqiang, mengenai usaha China menangani pandemik COVID-19 amat dihargai.

  Menurutnya sokongan yang diberikan memberikan semangat kepada mereka untuk terus berjuang menangani pandemik berkenaan dan juga amat menghargai sokongan dan sumbangan yang dihulurkan oleh kerajaan Negara Brunei Darussalam.

  PYT Yu Hong menerangkan bahawa apabila kes pertama jangkitan COVID-19 dilaporkan di Negara Brunei Darussalam, China terus menghulurkan bantuan kepada Brunei untuk sama-sama menangani penularan pandemik COVID-19.

  Selain daripada sumbangan yang dihulurkan kepada COVID-19 Relief Fund, China menerusi kerajaan wilayah dan syarikat-syarikat China di Negara Brunei Darussalam turut menghulurkan bantuan peralatan perlindungan diri (PPE) dan juga penutup mulut dan hidung.

  PYT Yu Hong juga menyatakan bahawa China juga berkongsi pengalaman dan langkah-langkah kawalan dengan pihak-pihak yang berkenaan di Brunei.

  Pada masa yang sama, turut membantu dalam membuat pembelian barangan perubatan yang diperlukan di China di mana banyak negara berlumba-lumba untuk membeli barangan perubatan.

  Manakala itu, ketika menyentuh mengenai dengan hubungan perdagangan di antara kedua-dua buah negara, beliau berkata bahawa dalam tempoh lapan bulan pertama 2020, perdagangan di antara kedua-dua buah negara telah menyaksikan peningkatan yang tinggi iaitu sebanyak AS$1.26 bilion berbanding dengan AS$0.61 bilion pada tempoh yang sama pada 2019 iaitu peningkatan sebanyak 108 peratus.

  Kadar pertumbuhan itu juga merupakan yang terbesar di antara China dan negara-negara anggota ASEAN di mana eksport bagi Brunei ke China menyaksikan peningkatan yang tinggi iaitu daripada AS$0.2 bilion kepada AS$0.95 bilion.

  Dengan peingkatkan yang besar itu, PYT Yu Hong yakin bahawa hubungan perdagangan di antara kedua-dua buah negara akan terus kukuh.

  Beliau juga menyatakan bahawa Projek Pulau Muara Besar Hengyi terus memberikan sumbangan kepada pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Brunei di mana menurut statistik pada suku keempat 2019, ia telah menyumbang sebanyak kira-kira $110 juta atau dua peratus pertumbuhan KDNK negara.

  PYT Yu Hong juga menyentuh mengenai dengan Tahun Pelancongan Brunei-China 2020 yang dilancarkan pada Februari lalu dengan matlamat untuk mengukuhkan lagi hubungan di antara kedua-dua buah negara menerusi pelbagai kegiatan pelancongan.

  Tetapi jelasnya, disebabkan oleh pandemik COVID-19, pelbagai acara yang dirancangkan bagi tahun pelancongan berkenaan terpaksa ditunda kepada 2021 namun begitu, beberapa sesi taklimat dan kursus pelancongan dilaksanakan secara dalam talian dan maya bagi memperkenalkan keunikan serta keindahan kedua-dua buah negara.

   

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Anda

  Penerbangan dibatalkan dan sekolah ditutup di Taiwan

  TAIPEI, 4 OKT - Penerbangan dibatalkan dan sekolah ditutup di beberapa bahagian di Taiwan pada hari ini ketika pulau itu bersiap sedia menghadapi angin...