Perutusan pesuruhjaya tinggi india sempena hari kemerdekaan india ke-74

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan India ke-74, saya ingin mengucapkan Selamat Merdeka kepada masyarakat India, warga negara India dan rakan-rakan India di Negara Brunei Darussalam.

Tahun ini, perhatian dunia telah tertumpu dalam menangani wabak COVID-19-19. India juga telah menghadapi kesan buruk dari pandemik tersebut dalam semua aspek.

Untuk mengawal penyebaran virus di kalangan penduduk India yang besar dan menyediakan infrastruktur kesihatan yang diperlukan bagi menangani wabak itu, India mengumumkan fasa empat penutupan dari 25 Mac hingga 31 Mei 2020. Selepas itu, India mengumumkan fasa tiga membatalkan perintah penutupan bermula mulai 1 Jun 2020.

Negeri-negeri di India secara berasingan telah mengumumkan tempoh sekatan yang lebih singkat bergantung kepada keadaan setempat. Walaupun jumlah mereka yang dijangkiti telah meningkat sejak kebelakangan ini kerana peningkatan pengujian, kadar pemulihan berada dalam kadar 74 peratus dan kadar kematian pada 1.98 peratus.

Sama seperti di banyak negara di dunia, termasuk Brunei, kerajaan India juga mengumumkan pakej rangsangan ekonomi dan insentif sektoral untuk membantu perniagaan. Pakej ini bernilai AS$22 bilion (kira-kira 10 peratus daripada KDNKnya) dan merangkumi pinjaman antara lain, penangguhan pembayaran hutang, bantuan kepada perusahaan kecil dan sederhana, pengagihan bekalan makanan secara percuma dan bantuan kewangan kepada orang miskin dan bahagian penduduk yang terdedah, memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja yang dipindahkan melalui skim kerajaan, meredakan peraturan di seluruh sektor dan meningkatkan kewangan di pasaran.

Pesuruhjaya Tinggi India, Tuan Yang Terutama Ajaneesh Kumar. – Gambar serahan Suruhanjaya Tinggi India di Negara Brunei Darussalam

Kerajaan juga telah mengatur kepulangan orang-orang India yang terkandas di luar negara melalui penerbangan komersial di bawah inisiatif Vande Bharat Mission (VBM).

Dari Brunei, Suruhanjaya Tinggi India, dengan bantuan Persatuan Masyarakat India, telah mengatur dua penerbangan sewaan yang dikendalikan oleh Royal Brunei Airlines untuk membawa 270 warga India yang terkandas ke Coimbatore pada bulan Julai lalu.

Pandemik COVID-19 juga telah memberi peluang kepada India dan dunia untuk menyesuaikan diri dengan realiti baharu. Dalam hal ini, Perdana Menteri India Tuan Yang Terutama, Narendra Modi menyeru bagi India menjadi ‘Aatmanirbhar’ (bergantung pada diri sendiri) untuk mengatasi ketergantungan berlebihan terhadap rantai bekalan yang berada di luar negeri dengan menubuhkannya di India.

Inisiatif untuk mencapai kemandirian didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, didorong oleh teknologi sambil memanfaatkan demografi India yang kuat dan kekuatan permintaannya yang luas. Tumpuan khusus telah diberikan kepada pertanian, perniagaan pertanian, pembangunan luar bandar dan bandar, digitalisasi dan inovasi.

Pada peringkat dua hala, India dan Brunei telah mencapai kemajuan yang mantap selama ini.

Bidang kerjasama ini telah dipandu oleh mekanisme seperti mesyuarat Jawatankuasa Perdagangan Bersama (JTC) dan Perundingan Pejabat Luar Negeri (FOC) yang masing-masing diadakan pada bulan September 2018 dan Jun 2019.

Walaupun Brunei memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan tenaga India melalui eksport minyak mentahnya ke India, eksport India ke Brunei merangkumi automotif, mesin, daging sapi beku, beras, dan lain-lain.

Kedua-dua negara juga telah mengenal pasti kerjasama dalam bidang pertanian, pendidikan, ICT, sains dan teknologi dan penjagaan kesihatan serta semakin maju ke arah pelaksanaannya.

Dalam lingkungan pandemik COVID-19 yang sedang menular, bidang kerjasama yang lebih baharu terutama dalam pendigitalan, e-dagang dan e-pentadbiran serta peningkatan kemampuan melalui kursus latihan dalam talian di bawah Program e-ITEC sedang diterokai.

Tidak mengejutkan saya bahawa Brunei telah mendapat kedudukan yang sangat tinggi dalam menangani wabak COVID-19 oleh Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia.

Ini dapat dilaksanakan di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang berwibawa dan bijak, pengurusan wabak yang sangat baik melalui langkah-langkah yang teratur dan tepat waktu yang diambil oleh para menteri kabinet dan pegawai tertinggi, profesionalisme pekerja penjagaan kesihatan dan kesedaran umum di kalangan orang awam.

Saya ingin mengakhiri mesej saya pada kesempatan yang baik ini dengan sekali lagi menyampaikan salam dan ucapan terima kasih kepada semua diaspora India di Brunei dan menyeru semua untuk terus bekerja dengan penuh dedikasi untuk meningkatkan lagi hubungan India-Brunei.

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas kepimpinannya yang berwawasan terutama semasa wabak dan dalam mengeratkan hubungan dua hala kita.

Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Baginda Sultan, kerabat Diraja dan rakyat Brunei Darussalam yang ramah dan cintakan keamanan serta kesejahteraan mereka.