PKBN wadah bina sahsiah

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan memeriksa Barisan Hadapan Kawalan-kawalan Perbarisan Tamat Latihan PKBN Pengambilan ke-8 di Kem Latihan PKBN, Batu Apoi.

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 Mac – Proses pembangunan belia bukan mudah kerana memerlukan usaha padu semua peringkat masyarakat sama ada melalui program yang diusahakan oleh kerajaan mahupun melalui program yang dilaksanakan oleh pelbagai pihak di luar kerajaan. (Klik di sini untuk cerita lanjut)