Prihatin kebajikan, kesejahteraan penduduk

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik semasa berkenan berangkat membuat lawatan ke bengkel tenunan. – Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 Okt – Sebagai tanpa keprihatinan terhadap kebajikan dan kesejahteraan penduduk Kampung Bolkiah A dan Kampong Bolkiah B, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) telah berkenan berangkat membuat lawatan kerja ke Skim Perumahan Yayasan di kedua-dua buah kampung berkenaan di Mukim Sungai Kebun, hari ini. (Klik di sini untuk cerita lanjut)