Rakyat bersatu di bawah pimpinan raja bijaksana

Oleh Pg Fairol RMF

Gambar oleh Muiz Matdani

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 Julai – Acara persembahan khas bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Brunei dan Muara bersempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berlangsung dengan meriahnya apabila ia diisikan dengan persembahan padang penuh gilang-gemilang yang antaranya memuatkan aspek nyanyian dan tarian.

Acara yang disembahkan kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang bertemakan ‘Raja Peneraju Rakyat Bersatu’ itu berlangsung di Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien, di sini, hari ini.

Persembahan berkenaan menampilkan penyertaan daripada pelbagai bangsa, etnik dan budaya yang menunjukkan perpaduan dan kesetiaan kepada Baginda Sultan.

Persembahan khas itu menyaksikan gabungan peserta-peserta terdiri daripada penuntut-penuntut dari sekolah-sekolah kerajaan dan swasta, sekolah-sekolah rendah hingga ke peringkat menengah serta penyertaan dari agensi kerajaan dan swasta yang sama-sama menghidupkan persembahan yang dibahagikan kepada beberapa segmen.

Laungan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik daripada para peserta persembahan.
Laungan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik daripada para peserta persembahan.
Persembahan penuh warna-warni dan gilang-gemilang daripada penduduk di Daerah Brunei dan Muara.
Persembahan penuh warna-warni dan gilang-gemilang daripada penduduk di Daerah Brunei dan Muara.

Acara kemuncak adalah persembahan nyanyian ‘Mahkota Sateria’ yang disusun bagi menyatakan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kehadapan majlis Baginda Sultan.

Persembahan khas yang dimuatkan bersempena Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah itu merupakan sebagai satu tanda penghargaan rakyat kepada raja tercinta yang selama ini memerintah negara dengan adil dan bijaksana.

Di samping itu, persembahan juga memaparkan adat dan budaya terutamanya bagi masyarakat yang tinggal di Daerah Brunei dan Muara.