Ralat

Berlaku kesilapan pada berita bertajuk ‘DA memperkasa pelajar berkeperluan khas’ di Muka 5, Edisi Media Permata Minggu pada 26/27 Mac di perenggan kedua dan ketiga.

Perenggan tersebut sepatutnya ‘Hadir semasa menyerahkan tajaan yang berlangsung di pejabat DA itu ialah Setiausaha Tetap (Pelaburan) di Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Ketua Pegawai Eksekutif DA, Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid dan Ketua Hal Ehwal Korporat DA, Hajah Rahayu binti Dato Paduka Haji Abdul Razak; ahli Lembaga Pemegang Amanah Pusat Ehsan, Audrey Choo Wah serta Pengetua Sekolah Pusat Ehsan, Dayang Nuruss’adatul Saifulbahri’, dan bukannya seperti yang disiarkan.

Kesilapan adalah tidak disengajakan dan amat disesali.