Ralat

Berlaku kesilapan pada jawatan dalam berita bertajuk ‘Pakatan Strategik Tumpukan Industri Tekstil Halal’ pada Muka 5, Media Permata, edisi Khamis, 26 Mei yang sepatutnya berbunyi ‘Pada majlis berkenaan, Penasihat Halal Trade Hub and Services –IHTHS Corporation dan Principal Mentor bagi Program Cottage and Youth Initiative, Kapten (B) Zailan bin Pehin Datu Kerma Setia Mejar (B) Dato Seri Laila Jasa Mohd Don semasa berucap menjelaskan …..’ dan bukannya seperti yang disiarkan.

Kesilapan adalah tidak disengajakan.