Ralat

Berlaku kesilapan pada berita di Muka 1, Media Permata edisi 25 Februari 2020.

Tajuk pada berita tersebut sepatutnya berbunyi ‘14 anak damit merdeka dilahirkan’ dan perenggan pertama juga sepatutnya berbunyi ‘Seramai 14 kelahiran anak damit dicatatkan di seluruh negara iaitu sembilan anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS) dan lima anak damit dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan, Daerah Belait.

Kesilapan adalah tidak disengajakan dan amat disesali.