Rangsang pelaburan, penggunaan hidrogen

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 FEB – Usaha bersepadu di peringkat serantau dan antarabangsa diperlukan untuk memacu lagi perkembangan dalam teknologi hidrogen menerusi harmonisasi peraturan, kod dan standard bagi membolehkan tindakan transnasional, mempromosikan perkongsian maklumat, penyelidikan antarabangsa bersama dan pembangunan yang mengutamakan keselamatan serta infrastruktur rangkaian bekalan hidrogen.

(Klik di sini untuk berita lanjut)