Rapat hubungan kekeluargaan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 Feb – Bagi menggalakkan gaya hidup sihat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-jabatan di bawahnya serta pihak-pihak berkuasa telah mengadakan Hari Keluarga di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah, pagi hari ini.

Hadir melancarkan acara berkenaan ialah Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof.

(Ikuti berita lanjut dalam Media Permata)