Rapatkan jurang digital melalui latihan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 JULAI – Penggunaan teknologi dan peralatan digital telah dikenal pasti menyumbang ke arah pengurangan jurang digital dalam usaha menjana perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) yang kompetitif, berdaya tahan dan inovatif selaras dengan usaha negara mempromosikan pendigitalan.

(Klik di sini untuk berita lanjut)