Rasmi penanaman padi pertama

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 NOV – Tanggal 12 November mencatatkan peristiwa penting yang pertama buat para pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) Kampus Agro-Teknologi, Kampung Wasan apabila berjaya memulakan penanaman kitaran padi pertama di sebuah tapak sawah padi seluas 10 hektar di kampung tersebut, dengan keseluruhan 10 lot itu dijadualkan dipenuhi tanaman padi menjelang hujung November ini.

Projek yang dibantu dengan peruntukan dana daripada Program Pelaburan Sosial Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd (BSP) menerusi LiveWIRE Brunei itu adalah bagi menyokong skim Projek Agropreneur Padi AgroBiz di bawah IBTE dengan harapan untuk menggalakkan kemandirian beras negara.

Menurut kenyataan BSP, hari ini, sekitar 10 hektar sawah padi yang terletak di IBTE Kampus Agro-Teknologi itu telah dijadikan sebagai asas latihan bagi ‘usahawan tani’ masa hadapan bagi mendalami ilmu pengetahuan dan kemahiran praktikal yang diperlukan untuk menjadi petani komersial berjaya.

Pengerusi LiveWIRE Brunei dan Projek Agropreneur Padi AgroBiz Livewire, Hajah Rosita binti Haji Hassan dalam kenyataan itu mengatakan Projek AgroBiz itu ditubuhkan bagi menyahut titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan kemandirian negara yang pada masa ini pengeluaran beras hanya lima peratus dan pada masa sama menghasilkan petani-petani muda.

Menurutnya lagi, bersama IBTE, Agrobiz LiveWIRE telah membangun model dan program yang menilai kurikulum latihan untuk menggunakan lebih banyak kaedah dan teknologi pertanian moden seperti dron dan mesin.

Antara pelajar IBTE Kampus Agro-Teknologi, Kampung Wasan ketika memulakan penanaman padi di Kampung Wasan. – Gambar oleh BSP

“Ia bukan saja tentang mengajar para pelajar bagaimana untuk menanam padi namun juga mengajar mereka bagaimana untuk menjadi usahawan tani dengan memanfaatkan teknologi terbaik, di samping menggalakkan pertanian organik,” kata Hajah Rosita.

Tambah Hajah Rosita, Lot No. 10 akan digunakan untuk penanaman padi secara organik termasuk baja organik yang dihasilkan oleh pelatih AgroBiz di IBTE serta ditanam secara manual menggunakan kaedah SRI (Sistem Intensifikasi Padi). Untuk membangun model pertanian mapan pula, ujarnya, air hujan dari kawasan sekolah digunakan dan disalurkan ke kolam takungan air yang bertindak sebagai sumber air untuk mengairi tanaman padi dan bagi pencegahan banjir.

“Kami juga akan menternak ikan dalam Kolam Takungan No.1 untuk menghasilkan air kaya nutrien bagi padi dan ikan akan digunakan sebagai pembajaan organik, selain menanam sekitar 70,000 tumbuhan lain seperti bunga matahari, ros Jepun, bunga tahi ayam (marigold) dan bunga kembang lapan (tunera).

Sementara itu, Pengetua IBTE Satelit, Awang Norjemee bin Jenek menjelaskan program itu diperkenalkan untuk merangsang lebih ramai pelajar mempelopori bidang tersebut. Dengan dana yang disediakan oleh LiveWIRE Brunei, IBTE berjaya merekrut orang yang berkelayakan dan berpengalaman dari segi penghasilan padi untuk menguruskan program tersebut.

“Setakat ini program itu berjalan mengikut jadualnya, hari ini kami menanam kitaran padi pertama dan penuaian akan dilakukan pada Februari atau awal Mac tahun depan,” tambahnya.

Manakala, Pengurus Projek AgroBiz, Haji Arine bin Haji Budin, menambah pada masa ini 10 pelajar terlibat dalam bidang kepakaran industri padi yang dilantik sebagai pengurus lot projek dan sedang dilatih untuk menyelia operasi lot di tempat mereka ditugaskan.