Friday, December 1, 2023
29.6 C
Brunei

  -

  Realisasi matlamat pembangunan mampan

  Oleh Sim Y. H. –
   
  BANDAR SERI BEGAWAN, 6 NOV – Sistem pendidikan kita merupakan batu asas di mana masa depan negara dibina dan ia juga merupakan platform impian dipupuk, bakat dihalusi dan aspirasi kita berkembang.
   
  Oleh itu, menjadi tanggungjawab bersama untuk memastikan bahawa platform berkenaan adalah mantap, inklusif dan responsif kepada perubahan keperluan masyarakat kita.
   
  Penekanan itu dibuat oleh Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi) di Kementerian Pendidikan, Dr Haji Azman bin Ahmad dalam ucapannya pada Perasmian Bengkel Pembangunan Kapasiti Kebangsaan Negara Brunei Darussalam – Perancangan Transformasi Sistem Pendidikan yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, hari ini.
   
  Beliau menyatakan lanjut bahawa Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2023-2027 yang telah dilancarkan baru-baru ini, merupakan pelan jangka sederhana yang meliputi tiga bidang utama yang perlu ditangani masa ini bagi mencapai masa depan yang dihasratkan iaitu Memupuk Pelajar-pelajar Siaga Masa Depan, Meningkatkan Ekosistem Pendidikan Inovatif dan Membangunkan Sumber Manusia.
   
  Oleh itu, tambahnya, penyejajaran pelan berkenaan dengan matlamat Wawasan Brunei 2035 dan pelbagai komitmen antarabangsa seperti Agenda Pendidikan 2030 dan Matlamat Pembangunan Mampan adalah untuk memastikan bahawa hala tuju kekal tertumpu serta tindakan kita kekal relevan.
   
  Dr Haji Azman menyampaikan ucapan semasa majlis berkenaan. – GAMBAR OLEH SIM Y. H.
  Pada masa yang sama, penerimagunaan Peta Jalan bagi Deklarasi Transformasi Digital Sistem Pendidikan dalam ASEAN akan membantu kita untuk maju ke hadapan di mana ia menjadi panduan bagi memperbaiki penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
   
  Dr Haji Azman seterusnya menyatakan bahawa pindaan kepada Akta Pendidikan Wajib Bab 211, baru-baru ini, telah menyaksikan usia wajib bagi kanak-kanak untuk bersekolah dikemas kini daripada enam tahun kepada lima tahun di mana ia akan menyokong pembangunan kanak-kanak dalam tahun persekolahan awal mereka serta akan mempersiapkan mereka bagi perjalanan pendidikan mereka.
   
  Beliau turut menyentuh mengenai peningkatan dalam pemilihan guru melalui pelaksanaan program perantis dan immersion serta penubuhan Pasukan Petugas Pemulihan Pembelajaran yang membantu sekolah-sekolah untuk mentadbir Program Sokongan Pembelajaran, membolehkan sekolah-sekolah untuk membangunkan strategi pemulihan pembelajaran.
   
  Namun begitu, di sebalik mercu tanda yang dicapai, tindakan harus diambil untuk merealisasikan Komitmen Kenyataan Kebangsaan Brunei yang memerlukan sebuah Pelan Tindakan Kebangsaan yang diperkemaskan bagi membimbing usaha kita ke arah transformasi sistem pendidikan.
   
  Bagi mencapai perubahan transformatif, tegas Dr Haji Azman, ia memerlukan kita semua untuk bekerjasama iaitu kerajaan, pendidik, ibu bapa dan masyarakat, harus memainkan peranan bersama.
   
  Dr Haji Azman juga menyatakan bahawa kita perlu menerima pakai kaedah pengajaran inovatif serta memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan lagi pengalaman pembelajaran kita.
  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Anda

  Reaktor gabungan nuklear eksperimen Jepun dirasmikan

  TOKYO, 1 DIS - Reaktor gabungan nuklear eksperimen terbesar di dunia yang sedang beroperasi dirasmikan di Jepun hari ini, sebuah teknologi pada peringkat awal...