SEAMEO VOCTECH: 52 peserta sertai bengkel latihan pemimpin

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 SEPT – Pusat Serantau SEAMEO VOCTECH baru-baru ini telah mengadakan Bengkel Latihan Pemimpin-pemimin yang berlangsung selama lima hari secara dalam talian yang dianjurkan bersama Temasek Foundation dan ITE Education Services (ITESS), Singapura yang berakhir kelmarin dan telah disertai oleh seramai 52 orang peserta dari lapan buah negara anggota SV, termasuk 10 peserta dari Negara Brunei Darussalam.

Program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pemimpin sekolah  latihan dan pendidikan teknikal dan vokasional (TVET) mengenai amalan terbaik memimpin dan mengurus institusi TVET yang berkesan pada era Revolusi Industri 4.0 (IR4.0).

Fasa program latihan tersebut diselaraskan dengan penyampaian rancangan tindakan dari lapan buah negara yang mengambil bahagian. Topik yang dibahaskan dalam pembentangan itu terdiri daripada ringkasan situasi TVET negara; refleksi mengenai apa yang dikongsi di bengkel; kekuatan dan bidang yang perlu diperbaiki; merancang tindakan di institusi sendiri; dan merancang untuk menjalankan latihan penggandaan di salah satu negara.

Pengarah Pusat SEAMEO VOCTECH, Awang Alias bin ​​Haji Abu Bakar, dalam ucapan penutupnya, menyatakan keyakinannya bahawa program latihan selama lima hari itu telah berjaya mencapai objektifnya dan telah memberikan pengalaman yang bermakna kepada para peserta untuk dikongsi dengan rakan dan menggunakannya di tempat kerja mereka.

Beliau menekankan bahawa perkongsian pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari Singapura, terutama dari ITE dan dari negara-negara anggota ASEAN yang lain, dapat memberikan contoh nyata yang akan melengkapkan para pemimpin TVET dengan pengetahuan dan kemahiran dalam menangani pelbagai masalah dan cabaran dalam menguruskan agenda TVET mereka dengan betul dan tepat serta merancang secara strategik untuk mengurangkan sistem TVET mereka ke tahap seterusnya.

Sebelum mengakhiri ucapannya, beliau mengingatkan para peserta mengenai pentingnya fasa kedua program tersebut iaitu pelaksanaan latihan penggandaan, yang dilakukan dengan melancarkan rangkaian bengkel Perkongsian Pasca Latihan (PSW) selama satu minggu di negara asal, dengan nisbah 1:3, untuk memberi manfaat kepada pelajar TVET lain yang tidak menghadiri Bengkel Latihan Pemimpin-pemimpin dalam talian ini.

Beliau juga memaklumkan kepada semua peserta bahawa SEAMEO VOCTECH dan ITEES akan memantau kemajuan PSW dalam empat bulan setelah tamat latihan. Beliau juga turut mengucapkan tahniah kepada semua 52 peserta kerana berjaya menyelesaikan program latihan dan menasihati mereka untuk terus berhubungan dengan SEAMEO VOCTECH, begitu juga dengan peserta lain, dan terus membina rangkaian mereka dan menjalin kerjasama yang lebih bermakna.

Bengkel Latihan Pemimpin-pemimpin yang berlangsung secara dalam talian telah disertai oleh 52 orang peserta dari lapan buah negara anggota SV. – Gambar serahan SV