Thursday, June 8, 2023
33.6 C
Brunei

  -

  Sektor hiliran berpotensi Kembang ekonomi negara

  Oleh Salawati Haji Yahya

  Gambar serahan Kementerian Tenaga

  Negara Brunei Darussalam terus mencipta peluang ekonomi baharu dalam usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang tidak hanya bergantung kepada sektor utama minyak dan gas.

  Antara sektor perindustrian yang kini dilihat berpotensi untuk dimajukan ialah sektor minyak dan gas hilir yang memainkan peranan penting dalam membentuk semula landskap ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan pada masa ketidaktentuan pasaran minyak global.

  Menurut kenyataan dari Kementerian Tenaga, di sini, dalam perkembangan dua tahun kebelakangan ini, sektor hiliran mencatatkan peningkatan yang ketara sebanyak 433.5 peratus antara suku ketiga 2019 hingga suku ketiga 2020.

  Melihat kepada potensi tersebut, Negara Brunei Darussalam telah membuat pelaburan besar untuk mempelbagaikan portfolio produknya dalam rantaian nilai minyak dan gas yang mana trend ini akan terus berlanjut pada masa depan selain membuka jalan untuk permintaan yang semakin meningkat untuk kemahiran dan teknologi baharu.

  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah semasa pembukaan rasmi Mesyuarat Pertama Sidang ke-14 Majlis Mesyuarat Negara pada tahun 2018 turut menekankan pentingnya melahirkan penduduk tempatan yang berkebolehan untuk menjawat jawatan yang lebih tinggi dalam sektor minyak dan gas.

  Brunei Fertilizer Industries Sdn Bhd (BFI) di Taman Perindustrian Sungai Liang (SPARK).
  Aspirasi jangka panjang turut mensasarkan peningkatan tenaga kerja tempatan berterusan hingga mencapai 90 peratus yang mana ini sejajar dengan Bruneianisation Directive.

  Oleh itu, Kementerian Tenaga terus bekerja dengan pihak berkepentingan yang relevan untuk merumuskan strategi latihan untuk membolehkan penduduk tempatan yang memenuhi syarat untuk menampung keperluan kemahiran yang ada dan yang akan datang, bermula dari aliran vokasional, teknikal dan bukan teknikal.

  Ini dapat dilihat melalui beberapa buah syarikat di negara ini yang telah bergiat aktif dalam memajukan perindustrian hiliran minyak dan gas seperti Syarikat Brunei Methanol Sdn Bhd (BMC) yang merupakan kilang metanol dan telah beroperasi sejak 2010 serta Loji Penapisan dan Petrokimia Pulau Muara Besar yang dikendalikan oleh Hengyi Industries Sdn Bhd (Hengyi Industries) sejak akhir tahun 2019.

  Projek-projek ini telah menyumbang kepada pengambilan pekerja lebih daripada 600 penduduk tempatan yang terlibat secara langsung dalam operasi mereka dan lebih-lebih lagi melalui aktiviti sokongan seperti pembinaan, penyelenggaraan, logistik dan perkhidmatan lain.

  Selain itu, kadar anak Brunei (Bruneianisation) di BMC juga telah mencapai lebih daripada 90 peratus dalam jangka masa 10 tahun operasi melalui pelbagai program latihan tempatan dan antarabangsa.

  Ini termasuk pendedahan industri kepada pelajar Brunei pada tahun akhir pengajian sarjana mereka dalam kejuruteraan kimia, kejuruteraan mekanikal dan proses disiplin keselamatan.
  Sementara itu, Industri Hengyi yang masih dalam tahap awal operasi terus mencari bakat tempatan untuk mendukung operasi mega yang menghasilkan 8 juta tan produk petroleum dan petrokimia setahun untuk dijual di pasaran domestik dan antarabangsa.

  Pada masa ini, penyetempatan berjumlah 40 peratus dengan 667 penduduk tempatan bekerja dengan beberapa lagi jawatan yang perlu diisi.

  Aspirasi jangka panjang turut mensasarkan peningkatan tenaga kerja tempatan berterusan hingga mencapai 90 peratus yang mana ini sejajar dengan Bruneianisation Directive.

  Sementara itu, pelbagai peluang juga tersedia untuk dimanfaatkan di kilang PMB dan kilang petrokimia dalam disiplin teknikal dan bukan teknikal yang mana ini termasuk operator kilang, logistik dan perkhidmatan, elektrik dan instrumentasi, pengurusan rantaian bekalan, utiliti dan pentadbiran.

  Hengyi Industries juga telah menandatangani memorandum persefahaman (MoU) dengan Universiti Brunei Darussalam (UBD) pada tahun 2013 untuk program latihan kejuruteraan kimia dan proses bersama Universiti Zhejiang.

  Di bawah program ini juga, 68 pelajar telah lulus dan diambil bekerja oleh Hengyi Industries, sementara 34 pelajar masih menjalani latihan.

  Selain itu, Hengyi Industries juga telah bekerjasama dengan IBTE dan Lanzhou Polytechnic untuk program Diploma untuk Operator Kilang sejak tahun 2018.

  Pada masa ini, seramai 100 pelajar menjalani program tersebut di mana kumpulan pertama telah menamatkan pengajian mereka pada April 2021. selain itu Hengyi Industries juga aktif mencari pemohon pekerjaan yang berminat dan menyertai program i-Ready dengan Majlis Perancangan dan Pekerjaan Tenaga Manusia (MPEC) yang mana terdapat 35 pekerja i-Ready di Hengyi Industries pada akhir Disember 2020.

  Kegiatan hiliran selanjutnya termasuk Brunei Fertilizer Industries Sdn Bhd (BFI), di mana kilangnya di Taman Perindustrian Sungai Liang (SPARK) dijadualkan bagi pengeluaran urea pertamanya pada pertengahan 2021.

  Projek itu pada masa ini sedang dalam pembinaan, di mana tenaga kerja BFI pada November 2020 merekodkan lebih dari 322 orang dengan sekitar 71 peratus (228) terdiri daripada penduduk tempatan.

  Usaha sedang dilakukan untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 67 peratus pada tahun berikutnya semasa fasa operasi permulaan dan lebih tinggi selepas itu.

  BFI telah menaja seramai 161 pelatih untuk menjalani skim latihan enam bulan di bawah Program Latihan Operasi dan Penyelenggaraannya di Institut Teknologi Petroleum PETRONAS (INSTEP) di Terengganu, Pupuk Bintulu ASEAN di Bintulu, Pupuk Kimia Petronas di Kedah dan Utiliti Loji Pemprosesan Gas di Kertih.

  Setelah berjaya menyelesaikan program latihan itu, pelatih ditawarkan pekerjaan sepenuh masa dengan BFI sebelum akhir tahun 2020.

  Pada masa yang sama, aktiviti huluan terus berjalan dengan stabil untuk menyokong pengeluaran minyak dan gas yang ada sementara industri hiliran dan kegiatan ekonomi lain berkembang.

  Aktiviti-aktiviti ini akan terus menghasilkan peluang-peluang lain bagi menghasilkan permintaan untuk menyokong kemahiran dan perniagaan untuk memacu aktiviti industri dan maritim di Negara Brunei Darussalam.

  Kemahiran mekanikal, elektrikal dan instrumen, pembinaan, kejuruteraan khususnya akan mendapat permintaan tinggi.

  Selain itu, terdapat juga peningkatan permintaan untuk keterampilan lain untuk mendukung operasi, seperti logistik, pentadbiran dan kewangan.

  Di antara langkah-langkah yang ada untuk mempromosikan pengambilan pekerja tempatan yang kompeten di antara syarikat minyak dan gas huluan dan hiliran dan perniagaan yang menyokong adalah Bruneianisation Directive, Local Business Development Directives dan pembentukan pasukan petugas multi-agensi untuk meningkatkannya.

  Di samping itu, usaha itu juga turut dijayakan dengan kerjasama dari Kementerian Tenaga, Kementerian Pendidikan, institusi pendidikan dan agensi lain dalam sama-sama merancang kemahiran masa depan dan mengembangkan program kurikulum dan latihan yang diperlukan untuk mengisi peluang ini.

  Ini termasuk mewujudkan lebih banyak platform untuk meningkatkan dan menyusun semula penduduk tempatan, sementara juga menimbulkan minat untuk peranan masa depan ini.

  Kementerian Tenaga terus bekerjasama dengan pelbagai kementerian, agensi dan sektor swasta lain untuk mendorong lebih banyak penyertaan perniagaan tempatan dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan daripada perkembangan sektor tenaga.

   

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Anda

  Biparjoy dijangka terus mengganas

  NEW DELHI, 7 JUN – Jabatan Meteorologi India (IMD) hari ini berkata lekukan dalam yang memuncak menjadi ribut siklon teruk Biparjoy di bahagian timur-tengah...
  - Advertisment -