Sunday, June 4, 2023
24 C
Brunei

  -

  Semangat patriotik pemangkin kemajuan negara

  Oleh Salawati Haji Yahya
  Gambar Muiz Matdani

  BANDAR SERI BEGAWAN, 11 MEI – Sebagai rakyat yang bernaung di bumi Darussalam ini, semangat bersatu padu dan patriotik demi bangsa, negara dan raja adalah sangat dituntut kerana ia akan menjadi pemangkin kepada pembinaan bangsa, kemajuan negara dan keutuhan ummah.

  Patriotisme yang diharapkan bukan sekadar luahan perasaan, tetapi menuntut kita untuk menghayati erti sebenar hidup sebagai rakyat yang menjadi penjulang kepada identiti negara.

  Perkara itu ditekankan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman semasa Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-37 di Dewan Persidangan, BRIDEX, Jerudong hari ini.

  Katanya lagi, “Sebagai rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam perlu menanai amanah yang diberikan termasuk dalam sama-sama memastikan hasrat kerajaan untuk mencapai Wawasan Brunei 2035 terlaksana.

  “Ke arah itu, sebagai rakyat perlu mempertahankan dan memelihara suasana yang kita nikmati selama ini iaitu dengan hormat-menghormati sesama rakyat tidak kira bangsa dan agama hendaklah menyokong dan mendukung penuh usaha kerajaan Baginda dalam memajukan dan mengekalkan kedaulatan negara termasuklah falsafah negara Melayu Islam Beraja,” tambahnya.

  Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ahmaddin semasa menyampaikan Sijil Taraf Kerakyatan kepada salah seorang penerima.
  Para penerima bergambar ramai bersama sijil-sijil kerakyatan yang telah diterima.

  Beliau seterusnya berharap, para penerima akan dapat menghargai kurnia ini dan mengotakan ikrar taat setia kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi sama-sama membangun, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keselamatan serta keharmonian negara ini.

  “Di samping berkorban apa saja sama ada dalam bentuk material, spiritual, pemikiran, hatta jiwa raga kita sendiri sekalipun demi negara yang kita cintai,” tambahnya.

  Semasa majlis tersebut, seramai 725 orang penerima Sijil Taraf Kerakyatan telah menerima sijil masing-masing.

  Para penerima terdiri daripada mereka yang telah memohon taraf kerakyatan Negara Brunei Darussalam di bawah Akta Taraf Kerakyatan Brunei, Penggal 15 iaitu di bawah Bab 5(1) Ujian Bahasa Melayu secara bertulis, Bab 6(1) iaitu terdiri daripada anak kepada ibu warganegara, anak kepada ayah warganegara Brunei dan anak-anak angkat kepada ibu bapa angkat warganegara Brunei dan di bawah Bab 5(6) terdiri daripada isteri-isteri kepada suami warganegara Brunei Darussalam.

  Turut hadir ialah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, setiausaha tetap, pemangku setiausaha tetap, timbalan setiausaha tetap dan pemangku timbalan setiausaha tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN), ketua-ketua jabatan, pegawai kanan di KHEDN serta pegawai dan kakitangan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan.

   

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Anda

  Punca kemalangan kereta api India dikenal pasti

  NEW DELHI, 4 JUN - Menteri Kereta Api India berkata hari ini bahawa punca dan orang yang bertanggungjawab terhadap nahas kereta api yang paling...
  - Advertisment -