Semangat perpaduan terserlah

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik, DYTM Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan YAM Pengiran Muda Abdul Mu’min berkenan mengetuai Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2020 di ibu negara, kelmarin. – Gambar oleh Bahiyah Bakir

BANDAR SERI BEGAWAN, 1 Mac – Semangat perpa-duan segenap lapisan rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam terus menyerlah, menceriakan dan memeriahkan lagi suasana sekitar Bandar Seri Begawan apabila ribuan peminat dan penggemar sukan berbasikal, berkumpul dari awal pagi lagi untuk sama-sama memanifestasikan rasa cinta kepada raja dan negara dengan menyertai Acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2020.

(Klik di sini untuk berita lanjut)