Sentiasa perbaharui iman

Oleh Yusrin Junaidi

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 Ogos – Iman manusia tidak sabit, ia boleh bertambah dan berkurang, iman akan bertambah apabila seorang Muslim itu mentaati Allah dan akan berkurang ketika dia mengingkariNya.

Oleh itu, umat Islam disarankan agar sentiasa membaharui iman dengan mendirikan solat, zikir dan doa.

Ini adalah antara inti pati tazkirah Subuh bertajuk ‘Perbaharui Imanmu’ yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Brunei dan Muara, Jabatan Perdana Menteri, Pengiran Dr Haji Badaruddin bin Pengiran Abdul Rahman semasa Program ‘Masjidku Makmur, Negara Berkat’ minggu ini di Masjid Omar ‘Ali Saifuddien.

Hadir bersama-sama jemaah masjid bagi menjayakan program tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud; Ketua Hakim Syarie, Yang Berhormat/Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar; Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Yang Arif Pengiran Dato Seri Setia Haji Mohd Tashim bin Pengiran Haji Hassan dan Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan) di Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), Haji Mohd Serudin bin Haji Timbang.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Abdul Mokti semasa mendengarkan tazkirah Subuh.
Sembahyang fardu Subuh berjemaah pada program itu.

Program yang dikendalikan KHEU bersama Jabatan Perdana Menteri itu merupakan program mingguan dan ajakkan bagi mengalu-alukan jemaah meningkatkan kehadiran bagi memakmurkan masjid dan seterusnya bersama-sama secara istiqamah (berterusan) mendirikan sembahyang Fardu Subuh secara berjemaah pada awal waktu di masjid.

Masjid adalah ibarat rumah Allah dan sesungguhnya menghadirkan diri beribadah ke masjid serta mendirikan sembahyang secara berjemaah itu mempunyai kelebihan darjat berbanding sembahyang secara perseorangan.

Makmurnya masjid-masjid di negara ini adalah antara landasan bagi menggandakan amal kebajikan dan meraih keberkatan dari Allah SWT bagi diri, keluarga dan juga Negara.