Setinggi-tinggi penghargaan kepada jururawat dan bidan di seluruh dunia

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 8 APRIL – Sempena Sambutan Hari Kesihatan Sedunia, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar melahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para profesional jururawat dan bidan di Negara Brunei Darussalam yang telah banyak memberikan khidmat penjagaan dan perlindungan kesihatan kepada setiap lapisan masyarakat.

(Klik di sini untuk berita lanjut)