Sistem kewangan rekod 21.9b

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 April – Sistem kewangan Brunei Darussalam mencatat aset asas keseluruhan berjumlah $21.9 bilion pada akhir tahun 2018, di mana sistem kewangan Islam dan konvensional wujud seiring antara satu sama lain. (Klik di sini untuk berita selanjutnya.)