SR DMS dian Sukang ulu Belait terima sumbangan air

Haji Jamahat bin Haji Liman menyerahkan 31 kotak air mineral kepada guru besar SR DMS Dian Sukang Ulu Belait, Dayang Rosnah binti DMS Haji Muhd Simpok, sambil disaksikan oleh Pemangku Penghulu Mukim Sukang Ulu Belait. Air mineral tersebut adalah untuk kegunaan guru-guru, murid-murid dan kakitangan sekolah.