State Street rasmi pejabat baharu

Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bergambar ramai bersama para pegawai dan kakitangan State Street di hadapan pejabat baharu State Street, Bandar Seri Begawan.

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Feb – Negara Brunei Darussalam terus berhasrat untuk mengembangkan lagi industri perkhidmatan kewangannya dan percaya bahawa State Street boleh memainkan peranan yang penting dalam pembangunannya. (Klik di sini untuk berita selanjutnya)