Sukarelawan kheu turut bantu tangani COVID-19

Gambar oleh Sahama

Sukarelawan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), Negara Brunei Darussalam yang ditempatkan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha (SUAMPRIPAHS) berganding bahu menyumbangkan bakti kepada negara dengan memberikan sokongan serta meringankan beban Kementerian Kesihatan dalam membendung wabak COVID-19.