Syarikat, runner perlu dapatkan kebenaran rentas sempadan

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 MEI – Syarikat-syarikat perniagaan dan pe-ngangkutan yang menggunakan kende-raan komersial berdaftar di Negara Brunei Darussalam dan Malaysia atau transport operators serta runner yang berhasrat untuk merentas sempadan melalui pos kawalan darat bagi tujuan mengangkut dan menghantar barangan-barangan kegunaan persendirian ataupun komersial adalah dinasihatkan untuk mendapatkan kebenaran perjalanan keluar negeri terlebih dahulu.

 (Klik di sini untuk cerita lanjut)