Monday, November 28, 2022
31.8 C
Brunei

-

Taklimat Penyelidikan Bahasa dan Kalimat Tua

Oleh Ak Zaki Kasharan

TUTONG, 10 NOV – Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) melalui Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan akan mengungkayahkan Projek Penyelidikan Bahasa dan Kalimat Tua yang dirancang untuk mula dilaksanakan pada Disember depan.

Ia adalah sebagai satu lagi usaha untuk menggerak aktifkan penyelidikan budaya dan seterusnya mendokumentasikan hasil.

Sehubungan itu, taklimat bersama penghulu mukim dan ketua kampung serta warga emas dari keempat-empat daerah diadakan bagi memberikan penerangan yang jelas mengenai projek penyelidikan yang dilaksanakan untuk sama-sama membantu mendapatkan informan-informan penyelidikan di setiap daerah.

Hari ini, taklimat telah diadakan bagi Daerah Tutong yang berlangsung di Perpustakaan DBP, Tutong di mana hadir selaku tetamu khas ialah Pemangku Pengarah DBP, Awang Suip bin Haji Abdul Wahab.

Penerangan mengenai projek itu disampaikan oleh Ketua Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan, Hajah Haireni binti Haji Awang Damit.

Profesor Madya Dr Haji Hashim selaku pakar rujuk semasa acara berkenan.
Antara yang hadir bagi mendengarkan taklimat semasa acara berkenaan.

Seterusnya, penghuraian mengenai bahasa dan kalimat tua diterangkan oleh Dato Paduka Haji Mahmud bin Haji Bakyr dan Profesor Madya Dr Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid, selaku pakar rujuk.

Taklimat seterusnya akan diadakan pada 16 November bagi Daerah Belait dan 17 November bagi Daerah Brunei dan Muara dan Daerah Temburong.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan, pelaksanaan projek penyelidikan itu juga adalah sebagai usaha untuk menjejaki kewujudan bahasa dan kalimat tua yang pernah dituturkan dan digunakan oleh masyarakat Brunei untuk diperkenalkan semula menerusi pendokumentasian.

Selain itu, projek juga untuk mengetengahkan dan menyerlahkan semula bahasa dan kalimat tua yang boleh diangkat dan distandardisasikan dalam penggunaan bahasa Melayu pada masa kini dan akan datang, serta berusaha, memelihara dan mendokumentasi khazanah seni budaya bangsa.

Ia akan menumpukan kajian lapangan, iaitu menemu bual informan-informan yang dikenal pasti dari keempat-empat daerah.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Ratusan bantah sekatan COVID China

BEIJING, 27 NOV – Bantahan terhadap kawalan koronavirus di China yang telah mengurungkan jutaan penduduk di rumah telah merebak ke Shanghai dan bandar lain...
- Advertisment -