Teknologi kunci pemulihan pasca COVID-19

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 JUN – Penularan pandemik COVID-19 telah memberikan Negara Brunei Darussalam peluang untuk memajukan agenda digital dan inovasi serta penyebaran perkhidmatan digital telah pun dipercepat dalam usaha meningkatkan respons dan pemulihan daripada kesan COVID-19.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib ketika menghadiri Mesyuarat IAMMSTI-11 melalui persidangan video di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, kelmarin.

(Klik di sini untuk berita lanjut)