Tiga dikurniakan biasiswa

Oleh Yusrin Junaidi
Gambar oleh Infofoto

BANDAR SERI BEGAWAN, 31 OGOS – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan mengurniakan Anugerah Biasiswa Sultan’s Scholar, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) bagi sesi pengajian 2020/2021 kepada tiga orang penuntut, di Istana Nurul Iman, hari ini.

Turut berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen.

Para penerima biasiswa berprestij itu ialah Awangku Muhammad Asyraff Haziq Iman bin Pengiran Asmali, Dayang Siti Aisyah binti Salim dan Dayang A’isyah binti Muhamad Yusop. Mereka akan meneruskan pengajian dalam bidang masing-masing di universiti-universiti terkemuka di Mesir dan United Kingdom.

Awangku Muhammad Asyraff Haziq Iman merupakan lepasan Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan dan akan meneruskan pengajian dalam jurusan Kejuruteraan Elektronik dan Elektrikal di University College London, United Kingdom.

Dayang Siti Aisyah binti Salim pula lepasan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan akan meneruskan pengajian dalam jurusan Takhassus Al-Quran Wal Qiraat di Ma’had Qiraat, Al-Azhar, Shoubra, Mesir.

Sementara itu, Dayang A’isyah binti Muhamad Yusop yang merupakan lepasan Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah akan meneruskan pengajian dalam jurusan Syariah Wa Qanun di Universiti Al-Azhar, Mesir.

Selepas Baginda Sultan berkenan mengurniakan biasiswa berkenaan kepada ketiga-tiga penerima, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan beramah mesra dengan penerima-penerima biasiswa dan ibu bapa mereka serta para jemputan.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan bergambar ramai bersama penerima-penerima biasiswa.

Turut hadir pada majlis itu ialah ahli-ahli Jemaah Tadbir Yayasan, pengerusi dan ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan, ahli-ahli Jawatankuasa Pandu Skim Biasiswa Sultan’s Scholar Yayasan dan pengetua dari institusi-institusi tingkatan enam di seluruh negara.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen berkenan bergambar ramai bersama penerima biasiswa dan keluarga mereka.
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan mengurniakan Anugerah Biasiswa Sultan’s Scholar, Yayasan kepada salah seorang penuntut.
Baginda Sultan, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen ketika berkenan beramah mesra bersama penerima biasiswa, ibu bapa dan para jemputan.
Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz membaca Doa Selamat selepas majlis pengurniaan biasiswa berkenaan.