Saturday, August 20, 2022
23.2 C
Brunei

Tiga pegawai kanan dilantik

-

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 JULAI – Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah memperkenankan pelantikan tiga pegawai kanan yang berkuat kuasa mulai 18 Julai.

Para pegawai berkenaan adalah Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Haji Zakaria bin Haji Serudin telah dilantik menjadi setiausaha tetap (kebeliaan) di KKBS.

Sementara itu, Jurukira Agung, Jabatan Perbendaharaan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi (MOFE), Hajah Chairani binti Haji Sulaiman telah dilantik menjadi timbalan setiausaha tetap (fiskal dan korporat) di MOFE.

Manakala itu, Ketua Pusat Sokongan dan Tindakan Pelaburan Langsung Asing di Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei (BEDB), Awang Mohammad Harris bin Brigedier Jeneral (B) Dato Paduka Haji Ibrahim dilantik menjadi timbalan setiausaha tetap (perdagangan dan industri) di MOFE.

- Advertisment -

DISYORKAN UNTUK ANDA

Yangtze susut, kemarau teruk landa China

CHONGQING, 19 OGOS – Sungai terbesar China, Yangtze menyusut teruk hari ini akibat kemarau musim panas terburuk di China dalam masa enam dekad sehingga...
- Advertisment -