Ubah suai sisa jadi produk berguna, mengguntungkan

ACCRA – Di beberapa bahagian di Ghana, kayu api dan arang kekal sebagai sumber tenaga utama untuk isi rumah bandar dan luar bandar, sementara masalah seperti pencemaran dan penebangan hutan berlaku.

Sementara itu, beberapa perusahaan Ghana berani melakukan perubahan dengan menggunakan model ekonomi kitar semula untuk membantu mengurangkan usaha perlindungan alam sekitar negara.

Terletak di Akorley-Somanya di Wilayah Timur, sebuah syarikat bernama JVL-YKMA, yang merupakan perkongsian awam-swasta antara Jekora Ventures Limited dan Yilo Krobo Municipal Assembly, mengumpul sisa kayu dari kilang papan untuk menghasilkan briket (penyala api) sebagai kayu api.

Syarikat itu, yang mula beroperasi pada September tahun lalu, kini mempunyai kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 1,000 tan briket. Pengurus, Bernadette Dzifa Agbefu memberitahu Xinhua briket itu akan dijual kepada perniagaan kecil seperti pembuat manik dan penjual makanan komersial serta isi rumah dengan niat untuk mengurangkan penggunaan kayu api di negara ini.

“Kami mempunyai program pengumpulan sisa kayu yang meluas dalam Somanya, Odumasi dan komuniti jiran di mana kami mengumpul sisa kayu dari kilang papan untuk menghasilkan briket di sini. Briket terbakar lebih cepat, kurang asap dan tidak memberi kesan kepada kesihatan pengguna berbanding kayu api,” katanya.

Kakitangan bekerja di atas timbunan kompos di a JVL-YKMA di Wilayah Timur, Ghana. – Xinhua
Kelihatan seorang pekerja membuat briket. – Xinhua

Oleh itu, untuk terus membantu memelihara alam sekitar dan menyediakan makanan, syarikat itu menambah pengeluaran kompos ke dalam operasi mereka. Kompos dihasilkan dengan memproses sisa makanan dari pasar dan enap cemar najis yang sebelum ini dilupuskan dengan sewenang-wenangnya tanpa mengira akibat kesihatan.

“Kami mendapat sisa makanan kami daripada pasaran dalam komuniti berikutan program pengasingan stok di mana kami melatih beberapa wanita pasar dan pekerja lapangan untuk mengasingkan sisa makanan daripada bahan lain yang tidak diingini,” katanya.

“Kumbahan najis sepatutnya hanya dimendapkan mentah ke alam sekitar tanpa rawatan. Kini dengan pengumpulan sisa makanan di pasaran, kita dapat mengurangkan jumlah sisa yang masuk ke tapak pelupusan sampah dalam kalangan masyarakat,” katanya.

Kompos itu, katanya, dijual kepada petani mangga komersial di kawasan itu dan menyumbang secara besar-besaran kepada hasil mereka.

“Pada tahun depan, kami berharap dapat meningkatkan dan mengkomersialkan kompos kami yang sudah ada di pasaran, dan juga memasuki pengeluaran sayur-sayuran untuk memenuhi permintaan pasaran tempatan dan antarabangsa,” katanya.

Beliau mengunjurkan syarikat itu menjadi perniagaan ekonomi mantap yang menjana pendapatan dan memberikan keuntungan kepada rakan kongsi. Dengan kedua-dua produk itu, katanya, mereka berpotensi menjadi syarikat pembiayaan sendiri dan menyumbang kepada persekitaran yang lebih bersih. – Xinhua