Vaksinasi bergerak diteruskan ke Daerah Belait

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 DIS –Seramai 17 penduduk telah di vaksinasi dalam program vaksinasi bergerak di Sungai Teraban dan Pekan Belait.

Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar mengongsikan respons program vaksinasi bergerak di daerah berkenaan pada Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 yang berlangsung di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan hari ini.

takat ini, program vaksinasi bergerak telah berjaya memberikan vaksinasi kepada lebih 1,000 orang di beberapa kawasan di negara ini.