Waspada syarikat ukur tidak berlesen

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 2 JUN – Orang ramai disarankan untuk memastikan bahawa syarikat yang menawarkan perkhidmatan pengukuran adalah juruukur tanah yang berlesen dan berdaftar dengan Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan.

Saranan itu dibuat oleh Jabatan Ukur dalam kenyataan yang dikeluarkan di sini, hari ini, yang memaklumkan tentang sebuah syarikat di laman Facebook yang telah menawarkan perkhidmatan pengukuran seperti pencarian batu sempadan dan pembuatan plot bagi pemecahan tanah adalah tidak termasuk dalam senarai syarikat yang dibenarkan oleh pihak kerajaan untuk menjalankan perkhidmatan pengukuran.

Jabatan Ukur menyatakan orang ramai bolehlah melihat senarai nama-nama Syarikat Juruukur Tanah Berlesen di laman sesawang rasmi Jabatan Ukur di http://www.mod.gov.bn/survey/maklumat/juruukur-tanah-berlesen-yang-berdaftar.

Pada masa yang sama, orang ramai diingatkan bahawa hanya Juruukur-juruukur Tanah Berlesen yang diberi kuasa untuk menjalankan kerja-kerja pengukuran di bawah Bab 2, Akta Juruukur Tanah Berlesen, Penggal 100.

Ia juga menjadi kesalahan bagi mana-mana syarikat yang bukan berdaftar sebagai juruukur tanah berlesen atau juruukur kerajaan, memperakui ketepatan mana-mana title survey atau menandatangani atau initial sebarang pelan ukur, atau bukan menjadi pihak yang bertindak di bawah arahan dan pengawasan Juruukur Tanah Berlesen, melakukan apa-apa kerja yang berkaitan dengan title survey di bawah Bab 14, Akta Juruukur Tanah Berlesen, Penggal 100.

Bagi setiap kesalahan, denda sebanyak $5,000 akan dikenakan dan denda sebanyak $50 setiap hari semasa berlakunya kesalahan tersebut. Untuk makluman lanjut, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang rasmi Jabatan Ukur di http://www.mod.gov.bn/survey/Theme/Home.aspx atau menghubungi di talian 2382171 atau e-mel ke [email protected]