14 premis ingkar arahan didenda $3,000

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 18 OGOS – Sebanyak 14 buah premis perniagaan didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan di mana Penguat kuasa Kesihatan telah mengambil tindakan terhadap kesemua premis perniagaan berkenaan dan mengenakan denda kompaun keseluruhannya sebanyak $3,000.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, di sini, hari ini, kesalahan itu didapati semasa Operasi Merati yang dijalankan oleh Unit Penguatkuasaan Kesihatan dari 10 hingga 16 Ogos di premis-premis perniagaan di Daerah Brunei dan Muara, Belait dan Tutong.

Semasa operasi itu, sebanyak 50 premis perniagaan telah diperiksa yang terdiri daripada 44 buah premis makanan, sebuah kafe Internet, tiga buah kedai gunting dan dua buah salon kecantikan dan kesihatan.

Operasi tersebut dikendalikan di kawasan-kawasan perniagaan di Daerah Brunei dan Muara iaitu Gadong, Batu Bersurat, Kiulap, Tanjung Bunut, Rimba, Jerudong, Mentiri dan Batu Satu; di Daerah Belait iaitu Pekan Seria serta di Daerah Tutong iaitu kawasan Kampung Telisai, Kompleks Bunga Cempaka dan Kompleks OG.

Kenyataan menyatakan bahawa antara kesalahan yang dikenakan denda kompaun di premis tersebut ialah tidak memakai penutup mulut dan hidung bagi pengendali dan penyedia makanan, tukang gunting rambut dan salon kecantikan serta tiada pemeriksaan suhu badan.

Di samping itu, Unit Penguatkuasaan Kesihatan juga telah memberikan nasihat kepada pelanggan-pelanggan premis untuk menggunakan aplikasi BruHealth jika didapati tidak menggunakannya semasa mengunjungi premis dan memberi teguran kepada para pelanggan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial seperti penjarakan fizikal semasa berada di premis perniagaan.