Rencana

Rapat dengan anak

‘Kaki bakar’ ditangkap

Tempat pemujaan dirobohkan